Skip to content
รถโฟล์คลิฟท์-ใช้ข้างนอกได้ไหม

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ใช้ทำงานกลางแจ้งได้หรือไม่?

  • by

แม้ว่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบบดั้งเดิมจะออกแบบมาสำหรับใช้งานภายในอาคารเป็นหลัก แต่ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ สามารถทำงานกลางแจ้งได้อย่างคล่องตัวในหลายสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม… Read More »รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ใช้ทำงานกลางแจ้งได้หรือไม่?